ODRŽAN PRVI, KICK-OFF SASTANAK PROJEKTA `LogINCloud`

ODRŽAN PRVI, KICK-OFF SASTANAK PROJEKTA `LogINCloud`

fondzaglavlje-1406537446.png

Prema akcijskom planu kojeg smo definirali u projektu “LogINCloud” održan je prvi sastanak, tkz. “kick-off” sa svim članovima tima.

U svom uvodnom govoru, project manager (PM) Davor Hero, pozdravio je prisutne i zahvalio svima koji su pristali biti dio ovog projekta. Nakon čitanja dnevnog reda, prešlo se na prezentaciju projekta. Prezentirani su ciljevi projekta, očekivani rezultati, te kako će se postići ciljevi, odnosno postignuti rezultati. PM je predstavio plan provedbe projekta kroz gantogram aktivnosti. Kako će se projekt provoditi prema WP (work procedure), PM je prezentirao koje su dužnosti voditelja timova u skladu sa WP.

Svi su voditelji dobili i projektnu dokumentaciju, kao i gantogram. Diskusija se nastavila kroz pojašnjenje zadataka voditeljima timova, te odgovorima na njohova pitanja. PM je ponovio obveze koje voditelji timova imaju, te je zakazan slijedeći sastanak, kako je predviđeno prema Planu provedbe

 

Više informacija o EU fondovima saznajte na web stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Ova objava izrađeno je u okviru LoginClouda projekta kojeg je sufinancirao Europski fond za regionalni razvoj / Europska unija iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007-2013 – Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva.

Kontakti relevantnih institucija iz sustava upravljanja EU fondovima:

Ministarstvo regionlanog razvoja i fondova EI www.mffreu.hrfondovi@mrrfeu.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta www.minpo.hrpitanja@minpo.hr

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje: www.safu.hrinfo@safu.hr