Cancellation of a supply tender procedure / Poništenje natječajnog postupka

Cancellation of a supply tender procedure / Poništenje natječajnog postupka

fondzaglavlje-1406530613.png

29.05.2014.

Supply of IT equipment for the LogINCloud project

CANCELLATION / PONIŠTENJE

OF A SUPPLY TENDER PROCEDURE  FOR: /  NATJEČAJNOG POSTUPKA ZA OPREMU ZA:
“Supply of IT equipment for the LogINCloud project” – Lot 4: UPS’s and Diesel generator /
“Nabava IT opreme za LogINCloud projekt” – Lot 4: UPS i Dizel generator
“Regional Competitiveness Operational Programme 2007-2013” / Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007-2013.

1.       Publication reference / Referenca objave
IPA2007/HR/16IPO/001-040403-SUP-1
2.       Date of publication / Datum objave
March 17, 2014. / 17. ožujka 2014.
3.       Programme / Program
Regional Competitiveness Operational Programme 2007-2013  / Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007-2013.
4.       Contracting authority / Ugovaratelj
LOGIN d.o.o.
5.       Other information / Ostale informacije
The Contacting Authority has decided to cancel this tender procedure for the Lot 4 – UPS’s and Diesel generator due to the administratively non-compliant tenders received for this Lot.
Ugovaratelj je odlučio otkazati natječajni postupak za Lot 4 – UPS i Dizel generator zbog administrativno nesukladnih ponuda pristiglih za ovaj Lot.
 Notes / Napomena
Should a new tender procedure be launched for this project, a new procurement notice will be published.
Natural or legal persons interested should not therefore send proposals or requests for information at this stage.
Ukoliko novi natječajni postupak bude pokrenut za ovaj projekt, novi postupak nabave će biti objavljen.
Stoga, zainteresirane fizičke i pravne osobe  ne bi trebale slati prijedloge ili zahtjeve za informacijama u ovoj fazi.

 

Više informacija o EU fondovima saznajte na web stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Ova objava izrađeno je u okviru LoginClouda projekta kojeg je sufinancirao Europski fond za regionalni razvoj / Europska unija iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007-2013 – Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva.

Kontakti relevantnih institucija iz sustava upravljanja EU fondovima:

Ministarstvo regionlanog razvoja i fondova EI www.mffreu.hrfondovi@mrrfeu.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta www.minpo.hrpitanja@minpo.hr

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje: www.safu.hrinfo@safu.hr

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Logina d.o.o.