Što su naši novi korisnici odabrali?

Što su naši novi korisnici odabrali?

Donosimo pakete i funkcionalnosti računalnih proizvoda koje su naši novi korisnici odabrali za svoje poslovanje.

VIRGA Finance

Računovodstvo, obračun plaće i evidencija radnog vremena)

Hostel Karlovac d.o.o.

Poljopriverdna zadruga Cres

Ad Acta Consulting

RT2 d.o.o. i RT Ana d.o.o.

Scam Marine d.o.o.

Aquacolors – Asket d.o.o.

Palace Hotel Zagreb d.d.

Peter Pan d.o.o. –  Draga di Lovrana

Bosler d.o.o.

Dogus Marina Hoteli d.o.o.

KTC d.d.

VIRGA Business

Maloprodaja i veleprodaja

Scam Marine d.o.o.

Buco-Sport d.o.o.

Bosler d.o.o. (Business Light)

VIRGA Business+ 

Maloprodaja i veleprodaja + računovodstvo

Poljopriverdna zadruga Cres

RT2 d.o.o.  i RT Ana d.o.o.

VIRGA Production

Proizvodnja i materijalno poslovanje

Scam Marine d.o.o.

RT2 d.o.o. i RT Ana d.o.o.

Glavotok d.o.o.

 

VIRGA Mobile Sales

Mobilne aplikacije za terensku prodaju

Mokint d.o.o. Mokarabia caffe

Adria Oil d.o.o.

 

VIRGA Ugostiteljstvo

 

 

Bosler d.o.o.

Nova aplikativna rješenja za IBM/Toshiba samoposlužne blagajneKonzum d.d. Trgovina na veliko i malo

Poslovni sistem Mercator d.d. – S – Idea

Integracija sustava s Micros OperaJadranka d.d.