Što su naši korisnici odabrali…

Što su naši korisnici odabrali…

Tijekom posljednjih mjeseci intenzivno smo radili s novim i starim korisnicima, na implementaciji novih sustava i rješenja, integracija s drugim sustavima… Pogledajte što su naši korisnici odabrali!

VIRGA Finance

Računovodstvo, obračun plaće i evidencija radnog vremena

 • Credo Centar d.o.o. (Zagreb)
 • Građevinar d.o.o. (Čabar)
 • Parkovi d.o.o. (Opatija)
 • Nikas d.o.o. (Rijeka)
 • MMK Systems d.o.o. (Zagreb)
 • Veterinarska stanica Rijeka
 • Pert d.o.o. (Ilok/Rijeka)
 • TSI d.o.o. (Rijeka)
VIRGA Business
Maloprodaja i veleprodaja
 • La-Vor Trade d.o.o. (Buzet)
 • Credo Centar d.o.o. (Zagreb)
 • Nikas d.o.o. (Rijeka)
 • Veterinarska stanica Rijeka
 • Pert d.o.o. (Ilok)
 • Adalia j.d.o.o. (Čavle)
VIRGA Business+ 
Maloprodaja i veleprodaja + računovodstvo
 • Peter Pan d.o.o. (Jurdani)
 • Pert d.o.o. (Ilok/Rijeka)
 • TSI d.o.o. (Rijeka)
VIRGA Production
Proizvodnja i materijalno poslovanje
 • Pert d.o.o. (Ilok/Rijeka)
 • TSI d.o.o. (Rijeka)

Aedium d.o.o. (Rijeka)

VIRGA Mobile Sales
Mobilne aplikacije za terensku prodaju
 • Nikas d.o.o. (Rijeka)
 • Pert d.o.o. (Ilok)
VIRGA Mobile Warehouse
Mobilne aplikacije za skladišno poslovanje
 • Nikas d.o.o. (Rijeka)
 • Pert d.o.o. (Ilok)
EBA DMS
Integracija sa EBA sustavom za digitalno upravljanje dokumentima
 • Plodine (Rijeka)
 • Kvarner Punat Trgovine
 • Laguna (Novigrad)
 • Jadranka (Mali Lošinj)
 • Logista (Rijeka)
VIRGA POS SCO
Sustav za upravljanje samoposlužnim blagajnama
 • Mercator-S (Beograd, Niš, Novi Sad / R. Srbija)