Važne prilagodbe sa GDPR Uredbom

Važne prilagodbe sa GDPR Uredbom

Koje promjene GDPR donosi i na koga utječe?

Uredba o zaštiti osobnih podataka GDPR stupa u punu primjenu 25.05.2018. godine.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Cilj Uredbe je štititi sve rezidente EU od kršenja postupka zaštite njihovih osobnih podataka.

GDPR predstavlja izazov svim tvrtkama čija djelatnost obuhvaća prikupljanje, obradu i pohranu podataka pojedinaca, radilo se o vlastitim kadrovskim resursima ili o potencijalnim i postojećim kupcima čiji se podatci koriste za identifikaciju, marketinšku komunikaciju i isporuku roba i usluga.

1) ­Primjena GDPR-a i izvan teritorija Unije

Predstavlja možda najveću promjenu čime se nadležnost GDPR-a primjenjuje na sve tvrtke koje obrađuju osobne podatke rezidenata Unije, bez obzira je li sjedište tvrtke u Uniji ili izvan. Aktualna Uredba svoju primjenjivost čini vrlo jasnom – primjenjivat će se na obradu osobnih podataka svih državljana Europske Unije koja se provodi od strane poslovnih subjekata i organizacija u ulozi voditelja i/ili izvršitelja obrade, bez obzira na to je li njihovo sjedište u EU ili ne.

2) Temelj za obradu podataka 

Privola ispitanika, sklapanje ugovora, poštovanje pravne obveze voditelja obrade i legitimni interes voditelja obrade najčešći su temelj zakonitosti obrade u poslovnim sustavima. Uredba u posebnoj mjeri ističe zaštitu prava ispitanika – fizičke osobe u pogledu korištenja privole kao zakonite osnove obrade osobnih podataka, pri čemu će se privola davatelja podataka morati zatražiti na vrlo jasan način, za svaku svrhu obrade posebno, uz pružanje transparentnih informacija o mogućnostima odustanka. Zahtjev za suglasnost više neće biti omogućen u nepreglednom formatu – mora biti komuniciran jasnim i lako razumljivim jezikom. Mogućnost povlačenja suglasnosti mora biti jednako jednostavna kao i davanje suglasnosti.

3) Pravo na pristup podatcima, prijenos i brisanje podataka 

Pojedinac ima pravo zatražiti uvid u vlastitu privolu o ustupanju podataka, tražiti obrazloženje o svrsi obrade, kao i kopiju podataka kojima voditelj ili izvršitelj obrade podataka raspolaže. Pojedinac ima pravo u svako vrijeme povući svoju privolu, te o tom pravu mora biti jasno obaviješten već prilikom davanja privole. Pored povlačenja privole pojedinac može zatražiti i brisanje podataka, prekinuti njihovo daljnje širenje i ustupanje trećim stranama. Na zahtjev pojedinca vlasnik i izvršitelj obrade dužan je pojedincu raspoložive podatake ustupiti u digitalnom i čitljivom obliku kako bi pojedinac iste jednostavno transferirao drugom voditelju na obradu.

4) Razvoj i dizajn sustava i procesa temelji se na zaštiti podataka 

GDPR Uredba nalaže da voditelji i izvršitelji obrade već tijekom razvoja i dizjaniranja srži sustava i procesa u obzir uzimaju smjernice Uredbe kao preduvjeta potpune sukladnosti. Voditelj ili izvršitelj obrade propisat će interne politike kontrole prikupljanja, obrade, pohrane i sigurnosti podataka, te osigurati transparentnost komunikacije i prava pojedinaca u pogledu uvida i raspolaganja vlastitim podatcima. O primjenjenim mjerama sigurnosti i privatnosti obrade saznajte više pod Sigurnost i privatnost

5) Službenik za zaštitu podataka

U ovisnosti o količini, duljini trajanja i osljetljivosti osobnih podataka kojima tvrtka raspolaže, voditelj ili izvršitelj obrade osobnih podataka trebat će angažirati službenika za zaštitu podataka unutar vlastite organizacije ili izvan.

6) Samoinicijativna prijava propusta i kršenja pravila obrade podataka 

Ukoliko uslijed obrade i pohrane podataka vlasnik obrade i izvršitelj obrade utvrde propuste koji bi mogli ugroziti prava pojedinca, dužni su o tome u roku od najviše 72 sata obavijestiti nadzorna tijela i pojedince čiji su podatci predmet propusta.

7) Kaznene odredbe

Ljestvica novčanih kazni za nepoštivanje propisa Uredbe zaštite osobnih podataka visoko je postavljena. Naime, prema Uredbi organizacija, tj. svaki poslovni subjekt, koji krši GDPR, može biti novčano kažnjen do 4% godišnjeg globalnog prometa ili s 20 milijuna EUR, što god predstavlja viši iznos.