Knjigovodstveni servisi u VIRGA Cloud-u

Knjigovodstveni servisi u VIRGA Cloud-u

Knjigovodstvo u ☁️ tema je koju ćemo predstavljanjem ERP VIRGA Finance sustava upotpuniti 07.05.2019. u Županijskoj komori Rijeka.

10:00 – 10:15 Registracija sudionika
10:15 – 10:45 Sjednica Strukovne skupine
10:45 – 12:15 Tematsko predavanje i prezentacija
12:15 – 12:45 Pitanja i odgovori