ERP VIRGA uvršten u projekt “Virtualni hotel” Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji

ERP VIRGA uvršten u projekt “Virtualni hotel” Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji

FMTU, LogIN i Istra Tech potiču digitalizaciju društva i podizanje kvalitete edukacije budućih poduzetnika i djelatnika u turizmu i ugostiteljstvu

Lansiran je projekt „Virtualni hotel“ u kojem tehnologija spaja teoriju i praksu.

 

LogIN je u sklopu svojih programa Društveno odgovornog poslovanja i digitalizacije društva 08. rujna, 2021. godine obilježio još jedan početak nove poslovne suradnje i to s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Potpisivanje FMTU i LogIN
Potpisivanju sporazuma o suradnji nazočili su ispred Fakulteta dekanica prof. dr.sc. Sandra Janković, prodekanica za razvoj izv. prof. Marinela Krstinić Nižić i izv. prof. Dubravka Vlašić., u ime Istra Techa d.o.o. direktor Davor Brenko, te u ime Logina d.o.o. direktor Davor Slavić, članica Uprave Dunja Vladislović i Gorana Bardak voditeljica poslovnog razvoja.

 

Naša Cloud ERP VIRGA i aplikacija MISH GAS partner tvrtke Istra Tech d.o.o. uvrštena je u obrazovni program Fakulteta te kao takva u integraciji sa svjetski priznatim rješenjem Opera PMS predstavlja tehnološku i aplikativnu osnovu za provedbu projekta „Virtualni hotel“.

Cilj ovog projekta čija realizacija  započinje u novoj akademskoj godini  2021/2022,  je studentima kroz teoriju najboljih poslovnih praksi, prije ulaska na tržište rada, omogućiti rad i iskustvo na naprednim aplikacijama, te stjecanje digitalnih vještina u hotelijerstvu.

Dok Opera PMS u ovom projektu pokriva procese prodajnog i recepcijskog poslovanja te domaćinstva, ERP VIRGA + MISH GAS obuhvaća hotelijerstvu prilagođene back-office procese kao što su materijalno i ugostiteljsko poslovanje, računovodstvo, financije i kontroling. Od operacija studenti će savladati: knjiženje ulaznih faktura i povezivanje s materijalnim primkama, prihvati realizacije (smještaj, hrana i piće), prihvat utroška materijala, platni promet (priprema digitalnih naloga za plaćanja, knjiženje izvoda, obračun PDV-a, kontiranje, USALI izvješćivanje te financijske i računovodstvene izvještaje.

Troškovi projektom obuhvaćene implementacije, edukacije i prava korištenja Cloud licenci ERP VIRGA za prvu će godinu biti u cijelosti financirana iz sredstava tvrtke Login d.o.o.

Ovaj projekt dokaz je još jedne uspješne regionalne partnerske suradnje, a studentima se pruža veća konkurentnost i brža prilagodba na tržište rada.