Obvezni QR kod na računima od 2021.

Obvezni QR kod na računima od 2021.

Od 01.01.2021. uvodi se obavezan dodatni dio na računima koji podliježu fiskalizaciji. Radi se o prikazu QR koda na računima koji će služiti za provjeru ispravnosti računa i fiskalizacije putem pametnih telefona i aplikacije.

Login d.o.o. je kao isporučitelj Vašeg softverskog rješenjau fazi pripreme i izmjena svih potrebnih ispisa računa, te će najkasnije do 23.12.2020. svi fiskalizirani računi ispisani našim softverom biti nadograđeni i automatski će ispisivati QR kod.

Obzirom da imamo veliki broj korisnika iz različitih djelatnosti i broj ispisa računa koje trebamo prilagoditi je dosta velik i raznolik.

Iz tog razloga ispise ćemo prilagođavati sukcesivno pa će neki korisnici nove verzije ispisa računa dobiti ranije, a neki nešto kasnije, no svima će novi izgled računa biti isporučen na vrijeme i u skladu sa zakonskim terminom.

DODATNA NAPOMENA:

Postoje dvije vrste ispisa: na POS pisače i ispisi A4 formata za laserske pisače.

Ukoliko ispisujete račune na „mali“ POS pisač, uvjet za ispis QR koda je da imate termalni pisač (iglični pisači moraju biti zamijenjeni termalnim pisačima).
Ukoliko ispisujete samo A4 račune, svaki postojeći pisač zadovoljava propisane norme.

Primjer računa u nastavku:

Za dodatna pitanja kontaktirajte helpdesk@login.hr