ORACLE EPM

Sustav za agilno upravljanje poslovnim učincima

Oracle Enterprise Performance Management

Oracle EPM (engl. Enterprise Performance Management) je Cloud aplikacija za financijsko planiranje i poslovnu analizu kao i zaključivanje i konsolidaciju poslovnih godina za izradu finalnih izvješća za upravu.

ORACLE EPM odabrale su tvrtke koje žele dobiti potrebnu agilnost za pravovremene poslovne poteze u suvremenom dinamičnom okruženju.

Činjenicu da s ORACLE EPM sustavom nudimo svjetskog lidera u području Cloud financijskog planiranja i analitike dokazuje Gartner Izvješće iz 2018. godine

Obrarite se našim stručnjacima iz područja finacija, izrade plana i analize poslovanja koji će Vam za Vaše potrebe ponuditi naprikladnija rješenja.

EPM - Gartner report

Ključni benefiti ORACLE EPM-a

Jednostavnost korištenja

Izradite za Vaše poslovanje specifične planove. Pripremite financijske modele i what-if analize kako biste procijenili utjecaj Vaših prilika i prijetnji.

Usklađeno upravljanje povezanih društava

Iskoristite sve snage Vaših tvrtki povezivanjem procesa planiranja bez gubljenja autonomije u odlučivanju i upravljanju.

Najbolji alat planiranja – spreman za korištenje

Pokrenite Vaš vlastiti model planiranja. Iskoristite pretpripremljene kalkulacije, dashboard-ove i izvještaje.

Najbolji alat planiranja – spreman za korištenje

Planirajte, analizirajte i otkrijte prilike i prijetnje do najmanjeg datelja. Napredna konfiguracija može podržati i najkompleksnije procese.

Pokrenite točne i integrirane dugoročne planove i proračune prema najboljim praksama. Pratite predviđanja i redovito provodite what-if analize.

Oracle Cloud EPM posebno je namijenjen korporacijama koje centralno upravljaju većim brojem tvrtki različitih djelatnosti.  Odjeli korporativnog financijskog planiranja i analize, prodaje, marketinga, ljudskih resursa, IT-s, nabave i operacija uz Oracle cloud EPM dobivaju pouzdan alat za pripremu i odobravanje planova, praćenje, korekcije i finalnu analizu. Svi pobjeđuju jednostavnošću oblaka Oracle Enterprise Performance Management (EPM).

Zašto odabrati Cloud verziju?

Odabirom Cloud rješenja izostaje potreba nabavke lokalne serverske opreme, operativnog sustava, baze podataka i druge tehnologije. Stoga i sama implementacija traje značajno kraće. Dok će za produkcijsko okruženje u lokalnom okruženju implementacija trajati mjesecima u slučaju ORACLE Cloud EPM-a govorimo o tjednima.

Planiranje i predviđanje

ORACLE EPM podržava planove koji su usmjeri na donošenje odluke s trenutnim feedback-om. Realizirajte Vaše ciljeve na način da definirate ciljeve – pokretače, izvještaje i dashboarde koji te ciljeve prate. Na taj način ćete u relanom vremenu i na prvi pogled dobiti status i rezultate Vaših poslovnih planova.

ORACLE Cloud EPM za kontinuitet planiranja     

Vašim povezanim društvima možete omogućiti samostalnu izradu prilagođenih modela financijskog planiranja, prodaje i operacija dok konsolidacijom povezanih društava imate priliku pratiti sveobuhvatno stanje.

What IF analize i Sandbox

Planirajte i predvidite složene scenarije poslovnog događaja ako koristite ad hoc modele scenarija, Sadnbox i predikcije. Napravite više what if scenarija te po „slice-and-dice“ principu analizirajte različite pretpostavke koje Vam dolaze u obliku gotovih izvještaja.

Izrada modela scenarija

Iskoristite predugrađene modele scenarija.

Uskladite strategije s planovima

Okrijte kako će strateške odluke utjecati na planove do najniže hijerarhije planova, na bilancu, novčani tijek i vrijednost dionica.

Predugrađeni financijski alati

Na financijskim planovima izvedite kompleksne What-if modele u čemu će Vam pomoći raspoloživi alati i programska logika koje ne morate smaostalno izrađivati od samog početka.

Planiranje kadrovskih resursa

Kadrovski resursi ključni su faktor Vašeg poslovanja. Oracle Cloud EPM Vam pruža mogućnost izrade planiranja potrebe i troškova po zaposleniku i / ili vrsti radnog mjesta. Također, iskoristite prednosti naprednog kalkulatora za planiranje i kalkulaciju i nasloženijih kombinacija troškova zaposlenika, poput naknada i izračuna troškova poreza.

Planiranje kapitalnih ulaganja

Nova kapitalna ulaganja

Tvrtke vrlo često stoje pred izazovom donošenja odluke između zakupa i kupovine nove imovine za potrebe redovnog poslovanja, investicijsko ili projektno ulaganje.

ORACLE Cloud EPM  podržava izračun amortizacije koristeći različite metode, planiranje novčanog toka i financiranje ulaganja i zakupljene imovine, usporedbu “kupi nasuprot zakupi”, te planiranje troškova uz njihov utjecaj na Račun dobiti i gubitka.

Investicijsko održavanje postojeće imovine

Iskoristite planiranje troškova povezanih s imovinom kao što su popravci i osiguranje, uključujući automatizirane procese za otpis, prijenos vlasništva i održavanje.

Nematerijalna imovina
Koristite planiranje novih i postojećih nematerijalnih ulaganja, uključujući amortizaciju i planiranje novčanih tokova i umanjenja vrijednosti.

Pregled kapitalnih troškova
Vodite redovnu analizu ukupnog troška Vašeg kapitala, uključujući sažetka izvještaja o imovini i stvarne razlike u odnosu na plan, kao i utjecaj na bilancu, račun dobiti i gubitka te novčani tijek prema kategoriji imovine i poslovnoj jedinici.

Projekti

ORACLE Cloud EPM ponudit će rješenje za financijsko planiranje projekata. Planirajte interne projekte unutar poduzeća –  IT projekte, marketinške kampanje, R&D – istraživanje i razvoj.

  • Detaljno planiranje projekata
  • Gotove analize i izvješća za praćenje uspješnosti projekta, prihoda od projekta, troškova i novčanog tijeka. Raspoložive vrijednosti u realnom vremenu osvježavanja podataka, uključujući neto sadašnju vrijednost (NPV), povrat, internu stopu povrata (IRR) i povrat ulaganja (ROI) u svrhu utvrđivanja uspješnosti projekta.

Financije

Planiranje prihoda
ORACLE Cloud EPM obuhvaća planiranje prihoda, prodaje i bruto marže dodajući određene dimenzije koji predstavljaju pokretače vašeg poslovanja.
Planiranje troškova
Troškovni modul za planiranje temelji na pokretačima i trendovima, koristeći unaprijed izgrađene upravljačke programe. Integrirano je s modulom planiranje troškova projekata i kadrovskih resursa.

Bilanca
Kompletno integrirajte bilancu s izvještajima o dobiti i novčanom tijeku te istu konfigurirajte za potrebe Vaših djelatnosti.

Novčani tijek

ORACLe Cloud EPM nudi potpuno integrirani novčani tijek. Podržane su i izravne i neizravne metode novčanog tijeka. 

IPM – Intelligent Performance Management

Prediktivno planiranje

Transformirajte Vaše pposlovne proces primjenom modernih alata i tehnologije. Uz ORACLE Cloud EPM dobivate sofisticirane, inteligentne algoritme za generiranje i vrednovanje planova i izradu predviđanja.
Simulacije
Korištenjem Monte Carlo simulacije analizirajte izvedbe brojnih scenarija prilagođenih riziku.

Oracle EPM Cloud Integracija s ERP sustavom

Integracija aplikacija

Povežite svoje podatke s ORACLE Cloud EPM sustavom integracijom s ERP aplikacijama poput ERP VIRGA Finance (link na loginsustavi.hr-virga finance) ili ERP rješenjima drugih isporučitelja. Iskoristite postojeću opremu i aplikacije i uspjšeno nadogradite Vaše alate integracijom ORACLE Cloud EPM-a s podatcima iz više izvora, uključujući proračunske tablice i izvorne baze podataka.

ORACLE Cloud EPM – Administracija operatera i procesa

Fleksibilnost upravljanja radim procesima

Pomoću Oracle Cloud EPM rješenja surađujte sa svim tvrtkama ili samo određenim skupinama operatera koristeći mogućnost davanja prava pristupa.

Komunikacija i dodavanje komentara

Uključite svoje komentare ili bojom označite dijelove planova i analize koje želite istaknuti.

Paralelnost upotrebe

Definirajte modele planiranja za vašu specifičnu djelatnost ili stvorite jedinstvene modele za tvrtku u cjelini. Surađujte kroz regije i grupe korisnika koristeći istodobna ažuriranja podataka i trenutno izvješćivanje.

ORACLE Cloud EPM – Intuitivno korisničko iskustvo za jednostavan početak rada

Intuitivno korisničko sučelje prema dodijeljenoj ulozi

Smanjite troškove obuke i povećajte produktivnost korisnika modernim, mobilnim, prijateljskim, intuitivnim web sučeljem ili koristite poznato Microsoft Excel sučelje.

Navigacijski tokovi prema dodijeljenoj ulozi

Samostalno stvorite navigacijske tokove prilagođene skupinama korisnika na temelju njihovih potreba za korištenjem. Prodajni planeri, planeri troškova, financijski analitičari, rukovoditelji – svi mogu imati svoje navigacijske tokove.

Interaktivne nadzorne ploče
Koristite predefinirane vizualizacije i nadzorne ploče ORACLE Cloud EPM-a

LogIN  – ovlašteni implementator
Oracle cloud EPM sustava za Hrvatsku i regiju.

Dugogodišnjim iskustvom kao ORACLE Gold Partner i jedan od vodećih isporučitelja EPR rješenja u zemlji i regiji u mogućnosti smo razumjeti potrebe klijenta te iste kroz razvoj novih funkcionalnosti i prilagodbu postojećih uspješno prenijeti u oblik poslovne aplikacije.

Uspješno održavamo i nadograđujemo poslovne aplikacije u velikim tvrtkama za potrebe njihovih odjela prodaje, proizvodnje, financija i računovodstva, nabave, investicija, kontrolinga i Uprave.

Što naši klijenti misle o nama

Ugovorite sastanak

Otkrijte sektore u kojima stvaramo nove vrijednosti

Trgovina & Skladišno poslovanje

Unaprijeđenje prodaje i povećanje profitabilnosti u maloprodaji, veleprodaji i skladišnom poslovanju

Proizvodnja & Planiranje resursa

Istražite naše napredne aplikacije za povećanje profitabilnosti proizvodnih tvrtki

Turizam & Hotelijerstvo

Upravljanje turističkim
djelatnostima, hotelskim
lancem, turističkim
kapacitetima i sadržajima

Javni sektor & Komunalne djelatnosti

Napredne aplikacije za upravljanje komunalnim društvima i javnim institucijama
Kontaktirajte nas