ERP VIRGA ostvarila pravo uporabe znaka „Izvorno Hrvatsko – Croatian Creation“

ERP VIRGA ostvarila pravo uporabe znaka „Izvorno Hrvatsko – Croatian Creation“

Cloud aplikaciji ERP VIRGA dodijeljeno je pravo uporabe znaka „Izvorno Hrvatsko – Croatian Creation“

Tvrtka Login je 2021. godine je Savjetu vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i usluga pri HGK uputila zahtjev za pravo korištenja znaka „Izvorno Hrvatsko – Croatian Creation“.

Po izvršenoj provjeri od strane tehničke komisije dobiveno je pozitivno mišljenje, a projekt je u cijelosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ostvarenje prava korištenja znaka “Izvorno Hrvatsko”  doprinijet će povećanju prepoznatljivosti i potvrdi kvalitete na poslovnom tržištu u zemlji i inozemstvu.

ERP VIRGA je proizvod tvrtke Login d.o.o., nastao 2008. godine.  Redovito se održava i unapređuje u skladu sa zakonskim odredbama i tržišnim trendovima. Aplikacija je lokalizirana za zemlje regije: Hrvatska, Srbija, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora i kao takva posjeduje visoki izvozni potencijal, uz povećanje prepoznatljivost Hrvatskog brenda i kvalitete.

Aplikacija ERP VIRGA regionalno je poznata kao rješenje specijalizirano za trgovinu, proizvodnju, turizam i javni sektor. Vrlo često se integrira s usko specijaliziranim aplikacijama sa domaćeg i stranog tržišta gdje je zakonska i jezična lokalizacija ERP VIRGA presudna, a uglavnom, i neizostavan preduvjet za uspješnost informatizacije procesa poslovnih korisnika.

Ostvarenje prava korištenja znaka kvalitete „Izvorno hrvatsko“ dodatno ističe dugogodišnju tradiciju, poslovne i tehnološke kompetencije tvrtke Login d.o.o. što ERP VIRGA-u ističe kao aplikaciju nad kojom implementator ima potpunu autonomiju razvoja i inovacije.

Da je ovakav projekt valjalo podržati EU sredstvima podupire činjenica da ERP VIRGA trenutno broji više od 250 renomiranih korisnika, poslovnih subjekata iz Hrvatske i inozemstva koji uz pomoć iste uspješno vode svoje poslovanje. Izrazito niska ili gotovo nikakva stopa otkaza ugovora dokazuje da je ERP VIRGA kvalitetna aplikacija koja proizlazi iz dobre poslovne praske upravljanja organizacijama te da su usluga korisničke podrške i održavanja bazirane na kvalitetnom i pouzdanom ljudskom kapitalu kojim tvrtka raspolaže.

ERP VIRGA je poslovna Cloud aplikacija primjenjiva u brojnim djelatnostima, pokrivajući procese planiranja i nabave, proizvodnje, skladišnog poslovanja, trgovine u malo- i veleprodaji,  financija i računovodstva te kontrolinga. Obzirom da se zasniva na modernim tehnologijama i suvremenim poslovnim praksama, dio tržišne strategije ERP VIRGA aplikacije predviđa i njezino uključivanje u poslovno – upravljačke programe lokalnih, regionalnih i nacionalnih obrazovnih ustanova.

Korisnik: LogIN d.o.o.

Vrijednost projekta: 16.000,00 HRK

Za više informacija kontaktirajte nas na info@login.hr ili + 385 51 581 135

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Login d.o.o.