Zašto je ERP programer perspektivno radno mjesto?

Zašto je ERP programer perspektivno radno mjesto?

Imaš li priliku postati ERP programer? Čestitamo!

U nastavku saznaj koje ti mogućnosti i prednosti ovo radno mjesto donosi!

Doprinos i uloga ERP programera da poslovnim korisnicima pojednostavi operacije, poveća produktivnost i ojača sposobnost donošenja odluka su od iznimne važnosti. Idealan kandidat imat će snažno tehničko znanje, sposobnost kritičkog razmišljanja i rješavanja složenih problema te razumijevanje poslovnih procesa poduzeća.

Ali da najprije što jednostavnije opišemo pojam ERP sustava (Enterprise resource planning).

Riječ je o vrsti poslovne aplikacija koju prema specifičnim potrebama poslovanja sada već koriste sve srednje i velike tvrtke, ali i one manje, rastuće, bez obzira na sektor u kojem posluju. Danas se ERP sustavi najviše implementiraju u području proizvodnje, ICT-a, trgovine, turizma i javnog sektora. Kao takvi, u ovisnosti o veličini organizacije za koju se razvijaju ili uvode, mogu biti vrlo kompleksni i tako pokrivati sve operativne i administrativne odjele jedne tvrtke, od prodaje do računovodstva i kontrolinga.

ERP razvoj, implementacija i održavanje tako spadaju u grupu kompleksnih i visokovrijednih IT projekata.

ERP programeri surađuju s poslovnim analitičarima i krajnjim korisnicima kroz analizu sustava i faze dizajna kako bi stekli temeljito razumijevanje potreba organizacije i uočili područja u kojima se može postići učinkovitost. Dizajneri ERP rješenja ispituju trenutnu infrastrukturu, intervjuiraju krajnje korisnike kako bi razumjeli njihove potrebe, a od slučaju do slučaju kreiraju prilagođeni ili već gotovi (out-of the box) softver.

ERP sustavi često trebaju prilagodbe kako bi zadovoljili jedinstvene poslovne potrebe krajnjih korisnika, a to znači da ERP programeru nikada nije dosadno.

Često ERP rješenja zahtijevaju integraciju s drugim sustavima i bazama podataka unutar organizacije te učinkovito upravljanje podacima. Najčešći programski jezici, primjenjivi na ERP projektima su Java, C# i Python, te SQL za rad s bazama podataka.

Isporučitelji ERP sustava tipično nude kontinuirano održavanje i podršku za sustav nakon što se ERP sustav postavi, pa su ERP developeri pored novih projekata trajno angažirani i na tekućem održavanju i daljnjem razvoju postojećih rješenja. ERP programeri intenzivno surađuju s timovima drugih odjela što uključuje poslovne analitičare, konzultante, voditelje projekata, nerijetko i krajnje korisnike. Kako bi poboljšali svoje sposobnosti, otkrili nove sposobnosti i usvojili najbolju praksu u industriji, uključeni su u proces kontinuiranog učenja.

Zašto je mjesto ERP programera perspektivno?

Velika potražnja: Razvojni programeri s ERP iskustvom globalno su vrlo traženi jer se takvi sustavi koriste u svim sektorima. Rezultat je trend rasta radnih mjesta ERP developera i mogućnosti za stalni profesionalni razvoj.

Sigurnost posla:  Neizostavna uloga ERP sustava u modernim poduzećima direktno utječe i na sigurnost i tržišnu održivost poslodavca, tj. ERP isporučitelja. Obzirom na to, radno mjesto ERP programera spada u rastuće kategorije zapošljavanja, što ti donosi stabilnosti i sigurnosti u karijeri.

Širok opseg: Primjena ERP sustava je u gospodarstvu vrlo široko zatupljena, pa tako između ostalog pokriva ključne procese financija, prodaje i marketinga, ljudskih resursa, lanca opskrbe, proizvodnje i upravljanja odnosima s kupcima. ERP programeri imaju priliku naučiti o mnogim različitim aspektima vođenja tvrtke i poslovanja te usavršiti brojne nove vještine zahvaljujući ovom širokom dosegu.

Kontinuirano učenje: Programeri ERP sustava odgovorni su za praćenje novih tehnologija i trendova industrije u kojem su primarno angažirani. Stalnim usvajanjem novih znanja tako su konstantno angažirani što doprinosi njihovom osobnom i karijernom razvoju.

Utjecajan rad: ERP sustavi imaju značajan učinak na učinkovitost organizacije poslovnog korisnika. Možeš pomoći svojim klijentima pružajući im rješenja koja pojednostavljuju procese, pružaju transparentnost podataka i poboljšavaju kvalitetu njihovih odluka.

Mogućnosti suradnje: ERP programeri tijekom projekta tipično rade kao članovi međuodjelnih timova koje čine poslovni analitičari, voditelji proizvoda, konzultanti i krajnji korisnici. ERP programerima ovakva suradnja donosi bolje radne rezultate i povećava njihovu sposobnost učinkovite komunikacije.

Prenosive vještine: Programiranje, upravljanje bazom podataka, integracija sustava i rješavanje poslovnih problema i zahtjeva samo su neke od prenosivih vještina koje se stječu radeći kao ERP programer. Ove sposobnosti su prenosive na različite industrije i tehnologije, proširujući tako izglede ERP programera za daljnju karijeru.

Izloženost industriji: ERP sustavi imaju širok raspon uporabe u industriji, uključujući proizvodnju, maloprodaju, zdravstveni, financijski i logistički sektor. Kao ERP programer, imat ćeš priliku učiti o mnogim industrijama i njihovim specifičnim problemima i potrebama.

Profesionalno zadovoljstvo: Uspješna implementacija ERP projekta i uočavanje pozitivnih učinaka na poslovanje poslovnog korisnika, doprinijet će tvojem osobnom, profesionalnom zadovoljstvu.

Želiš započeti svoju karijeru u ERP industriji? Istraži mogućnosti zapošljavanja u LogIN-u.