Rezultati EU financiranog projekta “HATCH!”

Rezultati EU financiranog projekta “HATCH!”

Tvrtka Login d.o.o. je u završnoj fazi provedbe projekta „Prilagodba i komercijalizacija HATCH! rješenja uz inoviranje poslovnih procesa“

 

2018. godine potpisan je Ugovor o  dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i tvrtke LogIN d.o.o. kojim se na razini od 41% ukupne vrijednosti bespovratno financirao razvojni projekt.

Ukupna vrijednost  Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 6,475 milijuna kn, a bespovratno financiranje iznosi 2,683 milijuna kn. Projekt obuhvaća aktivnosti komercijalizacije inovativnog HATCH! rješenja za nagrađivanje vjernosti kupaca.

HATCH! je digitalni program nagrađivanja kupaca, namijenjen poslovnim korisnicima u maloprodaji i uslužnom sektoru  za praćenje potrošačkih navika i segmentaciju kupaca s ciljem stvaranja većeg broja vjernih kupaca, boljih rezultata i kontroliranog upravljanja marketinškim budžetom.

Baziran na mobilnom marketingu, HATCH! krajnjem kupcu nudi besplatnu mobilnu i web aplikaciju gdje na intuitivan način prati svoje bodove i pogodnosti za više programa nagrađivanja vjernosti kupaca.

Dugogodišnje iskustvo u plasmanu informatičkih poslovnih rješenja na tržištu malih, srednjih i velikih tvrtki u djelatnosti trgovine, proizvodnje i hotelsko-ugostiteljskih djelatnosti omogućilo je tvrtki LogIN d.o.o. da na vrijeme prepozna izrazitu tržišnu potrebu za uvođenjem sustava upravljanja odnosima s kupcima kroz programe nagrađivanja vjernosti kupaca koji obuhvaćaju i upravljanje odnosima s kupcima kao i funkcije upravljanja promocijom.

Takvo je rješenje i cjenovno prihvatljivo kroz poslovni model poslovanja u oblaku i naplate mjesečnog najma za korištenje rješenja, ali i svih ostalih potrebnih resursa od serverskih i mrežnih kapaciteta, do sustava zaštite i arhiviranja podataka te konzultantskih usluga.    

Svrha i ciljevi projekta bili su povećanje broja globalno konkurentnih inovativnih projekata koji potiču nova zapošljavanja i dugoročno održive poslovne modele. Specifični ciljevi bazirani su na osiguranju održivog rasta kroz inovacije ulaganjem u prilagodbu Hatch! rješenja i poslovnih procesa koji će podržati masovnu komercijalizaciju.

Operativne aktivnosti projekta u trajanju od 30 mjeseci obuhvaćale su:

  • prilagodbe inovativnog rješenja Hatch! sukladno zahtjevima rastućeg tržišta što je rezultiralo prilagodbom ergonomije sučelja aplikacije i njegovim usklađenjem prema GDPR odredbama
  • prilagodbe i inovaciju tvrtkinih poslovnih procesa isporuke, implementacije i prodaje, uvođenjem novih modela prodaje, te novih procesa tehničke podrške i upravljanja korisnicima.

Aktivnosti unutar projekta uspješno su se provodile korištenjem vanjskih usluga i angažmanom vlastitih kadrovskih resursa, primjenom bogatog znanja i iskustva u razvoju i komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Pozitivni rezultati ovog projekta ponovno dokazuju kako je u ovako zahtjevnim ekonomskim i fiskalnim uvjetima na lokalnom tržištu poticanje poduzetničkih inicijativa kroz sufinanciranje troškova rada i vanjskih usluga važno i neizostavno za jačanje hrvatskog ICT sektora.

Za LogIN d.o.o.

Gorana Bardak

Voditeljica poslovnog razvoja

Za više informacija kontaktirajte nas na info@login.hr ili + 385 51 581 135

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Login d.o.o.