Financiranje digitalizacije poslovanja – prijave do 12.08.2022.

Financiranje digitalizacije poslovanja – prijave do 12.08.2022.

Natječaj za bespovratno financiranje projekata digitalizacije otvoren je za prijave do 12.08.2022.

Natječaj je namijenjen odabranim djelatnostima koje žele provesti kompletnu digitalizaciju poslovanja ulaganjem u:

  • gotova ERP rješenja za poslovanje
  • standardne i out-of-box softvere i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. ERPDMS)
  • troškovi za licence za nabavu ili nadogradnju softvera (trajne ili najam)
  • troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Cloud) – SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), Paas (Platform as a Service), WPaaS (Workplace as a Service) i sl. modela/usluge za vrijeme trajanja projekta
  • troškovi nabave aplikativnih mrežnih rješenja i licenci
  • troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju (računala, UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, itd.) isključivo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti

Stopa sufinanciranja kreće se između 55% do 70% i ovisi o regiji sjedišta prijavitelja.

Link na službenu dokumentaciju natječaja potražite ovdje.

U suradnji s našim partner tvrtkama, specijaliziranim za prijavu i provedbu projekata financiranih EU bespovratnim sredstvima, iskoristite priliku ugovaranja usluge pripreme i administracije projekta za financiranje digitalizacije poslovanja.

Pošaljite čim prije upit i provjerite kompatibilnost Vašeg plana digitalizacije s uvjetima natječaja.